Ugirls尤果网U423嫩模Shirley私房情趣蕾丝薄纱内衣秀火辣身材撩人诱惑63PShirley尤果网

Ugirls尤果网U423嫩模Shirley私房情趣蕾丝薄纱内衣秀火辣身材撩人诱惑63PShirley尤果网

如上焦气分之病,皆不可用,乃下焦血分之药耳!噫,如此议论,不知从何处参出?凡草木之根,其性上升,梢杪子实,性复下降,物之理也。

故所谓急者,如人堕于水火之中,缓即焚溺矣。 嗣此则以理中汤、沉香降气汤各半,温胃益血,常常服饵,以消胜之。

经云∶忽阳病得阴脉,阴病得阳脉者,死。夫加减之法,因阴虚火盛之人,以之治病则可,若欲调摄阴阳,存养精气,和平水火,交通五行,益寿延年,神仙不老,必须恒服此金丹矣。

如兼气虚而推送无力者,间以补中,或竟用八珍汤加桃仁、杏仁,养气补阴,亦无不应。溺孔之HT,户内之产门也。

加减生化止痉好,归芎附子炙甘草。家传正气乌药奇,藿香附朴枳陈皮;半夏苍术大腹壳,理脾消胀任驱驰。

 是以河间谓中风主于火,丹溪谓主于痰,东垣谓主于气,又曰∶中风之病,惟年老者有之。又心下包络之血亦多,此从冲任通于心包,为经络之血者,乃少阴所主之血也。

Leave a Reply