sm性奴虐av排行榜

sm性奴虐av排行榜

石膏白芍药柴胡升麻黄芩甘草白术茯苓附子此治上虚不能制水,水饮上冲眩晕之症。另有食滞中焦,小便赤涩黄浊,此即中气不清,溲便变色,宜用辛温化滞保和散,加砂仁、豆蔻,合苍术平胃散。

用败毒散,散背部伏,用升麻葛根汤,发胸面不透,并唇焦口烂,呕吐介齿,此妙里工夫也。太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。

抵当汤虽主下焦,兼治中焦。发热者,则阳气复而症瘥。

第三条言发汗又吐又下后,其人虚烦,直至不得眠。有谓目黄曰黄胆;有谓黄胆暴病久逆之所生者,及少阴厥阴司天之政溽暑皆发黄胆,悉是上焦湿热也,宜用一清饮等宣发;有谓食已如饥曰胃疸,与脾风发痹、腹中热出黄者,有脾脉搏坚而长其色黄者,《灵枢》谓脾所生病,皆中焦湿热也,栀连茵陈汤治者;有谓溺黄赤安卧者,必黄胆,及肾脉搏坚而长其色黄,《灵枢》谓肾生病,皆下焦湿热也,栀子柏皮汤治者。

例如气虚冒邪,而用人参败毒散、参苏饮。《伤寒论》太阳症无汗,发热身痛,手足冷,脉浮紧,冬用麻黄汤。

观其晚年悟道,着《病机气宜保命集》,其中羌活汤辛凉之药,以治非时伤寒,其妙如神,足可补仲景之遗亡,何其高哉!夫《内经》言伤寒即为热病而无寒者,语其常也。合常与变而无遗者也。

Leave a Reply