No2578女神周于希Sandy西双版纳旅拍泳池边魅惑情趣内衣惹火诱惑写真43P周于希秀人网

No2578女神周于希Sandy西双版纳旅拍泳池边魅惑情趣内衣惹火诱惑写真43P周于希秀人网

 其叶气味俱薄,故入肺胃二经,治夏月伤暑气逆最良。涂鼻面手足去黯。

元素言,润大肠气秘之,才言解邪毒。昔有饥者,薄暮食此过多,次日胀闷欲死,急以鹅翎蘸香油探吐,方可得生。

 孟诜言益气力者,殆未然也。发明防己辛寒纯阴,主下焦血分之病,性劣不纯,善走下行,长于除湿,以辛能走散。

发明木耳禀湿土之气而生于朽株,故有衰精冷肾之患。一种生人家屋壁,形小身细,长三四寸,色褐斑黑者谓之蜓,吴俗名为壁虎,以其居壁而善捕蝎蝇也。

根主腹中寒热邪气。生嚼罨恶刺出箭头,栗肉上薄皮也。

新产生冷皆忌。然无阳气衰,阴虚精滑,及妇人失合,劳嗽蒸热之人慎用;以能益精血,精旺则思偶,理固然也。

Leave a Reply