Vol421御姐果儿Victoria私房情趣内衣露豪乳血滴子遮点极致诱惑写真44P果儿Victoria尤蜜荟

Vol421御姐果儿Victoria私房情趣内衣露豪乳血滴子遮点极致诱惑写真44P果儿Victoria尤蜜荟

口臭、泻泄脾虚湿者,宜服连理汤;糜烂延及喉咽,日轻夜重者,服少阴甘桔汤;便秘者服凉膈散。痘至收敛之时,当靥不靥,皮嫩浆薄,现证身凉手足冷,二便不实者,此原气不足虚证也,宜用回浆饮补之,助其收结。

(荆防败毒散)羌活独活柴胡前胡荆芥防风生甘草川芎枳壳麸炒桔梗赤茯苓引用生姜水煎服。上来应指而盛,下去减力而衰。

和解藿香正气汤,苏叶白芷共藿香,陈半茯苓大腹草,厚朴桔梗引枣姜。脉见沈迟,其脓未成,用补中益气汤托之;脉见洪数,其脓已成,用托里透脓汤。

由脏腑不和,七情不平,火毒凝结而成。哺露者,因乳食不节大伤脾胃也,其证羸瘦如柴,吐食吐虫,心烦口渴,头骨开张,日哺蒸热,再用肥儿丸清理其脾,若哺露日久,肚大青筋者,又宜清补兼施,以人参丸主之。

【注】凡疮肿已成,不能突起,亦难消脓或坚肿不赤而疼,或不疼,脓少清稀,疮口不合,皆气血虚也。当分虚实,无论大人小儿,若胃经实热者,则血出如涌,口必臭而牙不动,宜服清胃汤,甚则服调胃承气汤,或用酒制大黄末三钱,以枳壳五钱煎汤,少加童便调服,下黑粪即愈。

诸肿形状如此,不可<目录>外科卷上\编辑外科心法要诀【方歌】轻痛肌肉皮肤浅,重痛深在骨筋间,虚痛饥甚不胀闭,喜人揉按临时安。(清热和中汤)白术土炒陈皮厚朴姜炒赤苓黄连神麴炒谷芽炒史君子生甘草泽泻引用灯心水煎服。

Leave a Reply