No066肉丝高跟美足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No066肉丝高跟美足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

若蛊毒则另有由致。切不可一见经闭,即急于通经,专以四物加桃仁、红花、玄胡、香[1]附、苏木、丑牛之类,胡乱瞎撞,为害非浅,学者宜知。

二层乃阳明所主,阳明主燥,外邪至此,化为燥邪,故恶热,法宜清凉,不可妄用温燥。学者平时若不详细讲究,临证必多疑似,处方不无模棱,断难万举万当。

予每以甘草干姜汤加鹿茸、桂尖、附子、葱、酒治之多效。又尚有鼻血一证,有由火旺而逼出,定有火形可征,如口渴饮冷,大小便不利之类。

今人以肾为先天,脾为后天,此二语举世宗之,传为定论。[眉批]知非氏曰:虚劳之人,五神无主,四大不收。

予故曰,一百一十三方,皆补药也,以此而推,予欺子乎,予未欺子乎。钦安推本太阳,知非更进少阴。

缘熟习《伤寒》所论治法,推本六经,方是仲景方,法是仲景法,未尝于仲景外稍参时法,分经治病,而不治痢,其得力于《伤寒》者深矣。 故曰∶瞥求是病,不续是药。

Leave a Reply