U161谭晓彤重度诱惑强制心脏再开写真集62P谭晓彤尤果网

U161谭晓彤重度诱惑强制心脏再开写真集62P谭晓彤尤果网

按惊悸一证,名异而源同,同在心经也。 久病之人,忽见气喘脉劲,此阳竭于上,旦夕死亡之候,急急回阳,十中可救一二。

真气不足,无论在何部,便生疾病,何得有心无痛证之说。因阳虚者,由中宫之阳不足,以致阴邪隔据于中,阻其呼吸往来接续之机,其人定见无神,安静,不食不渴。

饮安此按,发明阳衰阴盛,后又指出,亏者,亏肾中之阳,肾虚是肾中之阳虚。[眉批]此证钦安合三证而并论。

审是脾胃阳衰者,舒其脾胃而咳嗽自止,如半夏生姜汤、香砂六君汤、甘草干姜汤之类是也。 予故曰,一百一十三方,皆补药也,以此而推,予欺子乎,予未欺子乎。

久病之人,忽见气喘脉劲,此阳竭于上,旦夕死亡之候,急急回阳,十中可救一二。如治与病合则不言,不与病合则极言不是,从中添减分两,偶然获效,自矜其功,设或增病,咎归医士。

燥证这痢,里急后重,日虽数十次,精神不衰,喜饮清凉。夫此等药品,皆轻清之品,用以祛三阳表分之风,则效如桴鼓,用以治三阴上逆外越之征,则为害最烈,不可不知也。

Leave a Reply