VOL355嫩模鱼子酱Fish精致兔耳朵主题黑色情趣内衣半脱撩人诱惑写真45P鱼子酱嗲囡囡

VOL355嫩模鱼子酱Fish精致兔耳朵主题黑色情趣内衣半脱撩人诱惑写真45P鱼子酱嗲囡囡

脉状种种,总赅括于浮、沉、迟、数,然四者之中,又以独浮、独沉、独迟、独数为准则,而独见何部,即以何部深求其表里脏腑之所在,病无遁情矣。头痛、发热、恶风,与麻黄症同。

伤寒厥而心下悸者,宜先治水,当用茯苓甘草汤却治其厥。 与阴结之不能食而大便硬不同者,是阴结尚为胃病,而无间于藏也。

正以合中见泾渭之清浊,此扼要法也。今本论有痉、湿之分,又曰∶“太阳病发汗太多,因致痉,”则痉之属燥无疑也。

盖桂枝汤是调和营卫,与麻黄汤专于发表不同,故可重汤叠剂以汗之,不必虑其亡阳也。 心寄窍于耳,心虚故耳聋,此问而知之。

心病则恶寒,肺病则发热,心病则烦,肺病则喘。太阳病而渴,是兼少阴矣。

故小青龙加减,麻黄可去;小柴胡加减,柴胡独存。五脏以心为主,而舌为心之外候,舌苔白而滑,是水来克火,心火几于熄矣,故难治。

Leave a Reply