Vol830模特是小逗逗粉色吊带睡衣配超薄无内肉丝秀苗条身姿诱惑写真79P是小逗逗尤蜜荟

Vol830模特是小逗逗粉色吊带睡衣配超薄无内肉丝秀苗条身姿诱惑写真79P是小逗逗尤蜜荟

好虚说者,阳性好夸张也。 【注】此以五色随其所在五官、五部、内部、外部、上部、下部主病之诊法也。

 若诊尺之皮肤寒,则主虚泻也。【注】此以五色合五气之诊法也。

 【注】黑者肾之色,故病则面色黑也。 木形之人,其色合青,贵乎如碧苍之润也。

(清热镇惊汤)柴胡薄荷麦冬去心栀子川黄连龙胆草茯神□藤□甘草生木通引加灯心竹叶调朱砂末服。诸肉及鱼,若狗不食、鸟不啄者,不可食之。

 肺本通调水道,下输膀胱为尿溺,今既不通,水不得自小便出,反从其合,与糟粕混成鸭溏也。石水因阴之盛而结于少腹,故脉沉腹满而不喘也。

此与上条文同义异。黄汗属湿,故身体肿;属风,故发热汗出而渴。

Leave a Reply